TRUESEAL PACIFIC

อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ชนิดโยนเพื่อดับไฟ DSPA throw

อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ชนิดโยนเพื่อดับไฟ DSPA throw

ผลิตภัณฑ์ / อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ระบบ Aerosol DSPA / อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ชนิดโยนเพื่อดับไฟ DSPA throw

ข้อดี ของอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ชนิดโยนเพื่อดับไฟ DSPA throw

  • เคลื่อนย้ายสะดวก (ในกรณีรถติดรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้)
  • ปริมาณสารดับเพลิงมาก
  • พกพาได้ และ น้ำหนักเบา
  • เหมาะสำหรับไฟทุกประเภท
  • อายุการใช้งานนาน 180 เดือน
  • เหมาะสำหรับบอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ
  • ช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
  • สารในการดับเพลิงลอยขึ้นทั้งที่สูง และเป็นวงกว้าง ทำให้ดับเพลิงได้ครอบคลุมกว่า

RELATED PRODUCTS

ไม้กระบองดับเพลิงชนิดพกพา DSPA STICK
ไม้กระบองดับเพลิงชนิดพกพา DSPA STICK

ผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้ถังดับเพลิง เบากว่า ใช้ได้นานกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า วิธีการใช้งาน เพียงดึงสลักออก กดและหมุนเพื่อให้อุปกรณ์เริ่มทำงาน สารดับเพลิงด้านในจะออกมาทันที และสามารถจ่อไปยังพื้นที่ที่จะใช้ดับไฟได้ แคปซูลขนาดเล็กจะทำงานเมื่อเกิดการเผาไหม้และจะปล่อยปริมาณที่พอเหมาะสำหรับการดับไฟทันที อุปกรณ์จะยับยั้งการลุกไหม้เท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ หรืออาคารจะไม่เกิดความเสียหาย ข้อดี ไม้กระบองดับเพลิงชนิดพกพา DSPA STICK สามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์ดับเพลิงทั่วไปได้ ปล่องละอองของเหลวและสามารถดับไฟได้ถึง 80 วินาที เคลื่อนย้ายง่าย ผู้เชี่ยวชาญ หรือ บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน น้ำหนักเบา ผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้ มีประสิทธิภาพการดับเพลิงสูง เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงประเภท A,B,C,K (เชื้อเพลิงประเภท ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก น้ำมันต่างๆ  กระเสไฟฟ้า และเพลิงไหม้จากการทำอาหาร) เหมาะสำหรับการดับเพลิงเฉพาะจุด อายุการใช้งานนานถึง 180 เดือน โดยไม่ต้องบำรุงรักษา

อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติสำหรับตู้ไฟ DSPA CASK
อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติสำหรับตู้ไฟ DSPA CASK

ข้อดี ของ อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติสำหรับตู้ไฟ DSPA CASK อุปกรณ์จะทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิในตู้สูงถึง 170 องศา และดับไฟทันที ทำให้ไฟดับตั้งแต่เริ่ม ไฟไม่ลามออกนอกตู้ ลดความเสียหาย ไม่จำเป็นต้องรักษาหรือตรวจสอบสภาพการใช้งานบ่อย ๆ ไม่ปะทุง่าย (เมื่อไม่เกิดจุดลุกไหม้) ไม่ทิ้งร่องรอยการดับไฟ ไม่ทำให้อุปกรณ์อื่นๆ เสียหาย ประสิทธิภาพการดับไฟสูง อายุการใช้งานนานถึง 180 เดือน