TRUESEAL PACIFIC

ไม้กระบองดับเพลิงชนิดพกพา DSPA STICK

ไม้กระบองดับเพลิงชนิดพกพา DSPA STICK

ผลิตภัณฑ์ / อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ระบบ Aerosol DSPA / ไม้กระบองดับเพลิงชนิดพกพา DSPA STICK

ผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้ถังดับเพลิง เบากว่า ใช้ได้นานกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า

วิธีการใช้งาน

 • เพียงดึงสลักออก กดและหมุนเพื่อให้อุปกรณ์เริ่มทำงาน
 • สารดับเพลิงด้านในจะออกมาทันที และสามารถจ่อไปยังพื้นที่ที่จะใช้ดับไฟได้
 • แคปซูลขนาดเล็กจะทำงานเมื่อเกิดการเผาไหม้และจะปล่อยปริมาณที่พอเหมาะสำหรับการดับไฟทันที
 • อุปกรณ์จะยับยั้งการลุกไหม้เท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ หรืออาคารจะไม่เกิดความเสียหาย

ข้อดี ไม้กระบองดับเพลิงชนิดพกพา DSPA STICK

 • สามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์ดับเพลิงทั่วไปได้
 • ปล่องละอองของเหลวและสามารถดับไฟได้ถึง 80 วินาที
 • เคลื่อนย้ายง่าย ผู้เชี่ยวชาญ หรือ บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน
 • น้ำหนักเบา ผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้
 • มีประสิทธิภาพการดับเพลิงสูง
 • เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงประเภท A,B,C,K (เชื้อเพลิงประเภท ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก น้ำมันต่างๆ  กระเสไฟฟ้า และเพลิงไหม้จากการทำอาหาร)
 • เหมาะสำหรับการดับเพลิงเฉพาะจุด
 • อายุการใช้งานนานถึง 180 เดือน โดยไม่ต้องบำรุงรักษา

RELATED PRODUCTS

อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติสำหรับตู้ไฟ DSPA CASK
อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติสำหรับตู้ไฟ DSPA CASK

ข้อดี ของ อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติสำหรับตู้ไฟ DSPA CASK อุปกรณ์จะทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิในตู้สูงถึง 170 องศา และดับไฟทันที ทำให้ไฟดับตั้งแต่เริ่ม ไฟไม่ลามออกนอกตู้ ลดความเสียหาย ไม่จำเป็นต้องรักษาหรือตรวจสอบสภาพการใช้งานบ่อย ๆ ไม่ปะทุง่าย (เมื่อไม่เกิดจุดลุกไหม้) ไม่ทิ้งร่องรอยการดับไฟ ไม่ทำให้อุปกรณ์อื่นๆ เสียหาย ประสิทธิภาพการดับไฟสูง อายุการใช้งานนานถึง 180 เดือน

อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ชนิดโยนเพื่อดับไฟ DSPA throw
อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ชนิดโยนเพื่อดับไฟ DSPA throw

ข้อดี ของอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ชนิดโยนเพื่อดับไฟ DSPA throw เคลื่อนย้ายสะดวก (ในกรณีรถติดรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้) ปริมาณสารดับเพลิงมาก พกพาได้ และ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับไฟทุกประเภท อายุการใช้งานนาน 180 เดือน เหมาะสำหรับบอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ ช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ สารในการดับเพลิงลอยขึ้นทั้งที่สูง และเป็นวงกว้าง ทำให้ดับเพลิงได้ครอบคลุมกว่า