TRUESEAL PACIFIC

สายป้องกันเพลิงไหม้ชนิดเดินล้อกับสายไฟ AEGIS WIRE

สายป้องกันเพลิงไหม้ชนิดเดินล้อกับสายไฟ AEGIS WIRE

ผลิตภัณฑ์ / อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ ระบบ NOVEC 1230 AEGIS / สายป้องกันเพลิงไหม้ชนิดเดินล้อกับสายไฟ AEGIS WIRE

Aegis Wire
Size : 1 m (ความยาว)
ใช้สำหรับตู้ที่มีความจุ60 ลิตร

หลักการทำงาน

เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นและเกิดเพลิงไหม้ในตู้โหลด/ตู้ MDB สินค้าจะทำงานอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิในตู้สูงถึง120 องศา ไมโครแคปซูลที่บรรจุสารดับเพลิงจะแตกตัวและตัดวงจรของออกซิเจน ทำให้เพลิงที่ไหม้อยู่ดับ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นอันตรายต่อคน และสิ่งแวดล้อม

ข้อดี

 • ไม่ต้องติดตั้งพร้อมระบบหรืออุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ เป็นระบบป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติ
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่ม และไม่ต้องดูแลรักษาระบบและคอยตรวจเช็คเหมือนอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดอื่นๆ
  (ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม ทั้งตัวเซ็นเซอร์ ถังดับเพลิง หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ เพราะฉะนั้น จึงไม่ต้องดูแลบำรุงรักษา)
 • ติดตั้งง่าย ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบามาก
  (ง่ายในการติดตั้งแม้ในพื้นที่แคบๆ โดยไม่จำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม ด้วยน้ำหนักที่เบามากๆจึงง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจุดในการติดตั้ง)
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆในตู้เสียหาย
 • เป็นระบบป้องกันเพลิงไหม้ ก่อนที่จะลามไปยังบริเวณ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ
  (สามารถติดตั้งไว้ในพื้นที่อันตรายได้ พื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ และช่วยป้องกันไฟได้ทันที หรือเรียกได้ว่าระบบดับเพลิงอัตโนติ)

RELATED PRODUCTS

แผ่นติดป้องกันเพลิงไหม่สำหรับตู้ไฟ AEGIS PAD
แผ่นติดป้องกันเพลิงไหม่สำหรับตู้ไฟ AEGIS PAD

Aegis PadSize : 10*20 cmใช้สำหรับตู้ที่มีความจุ 100 ลิตร หลักการทำงาน เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นและเกิดเพลิงไหม้ในตู้โหลด/ตู้ MDB สินค้าจะทำงานอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิในตู้สูงถึง120 องศา ไมโครแคปซูลที่บรรจุสารดับเพลิงจะแตกตัวและตัดวงจรของออกซิเจน ทำให้เพลิงที่ไหม้อยู่ดับ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นอันตรายต่อคน และสิ่งแวดล้อม ข้อดี ไม่ต้องติดตั้งพร้อมระบบหรืออุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ เป็นระบบป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติ ไม่เสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่ม และไม่ต้องดูแลรักษาระบบและคอยตรวจเช็คเหมือนอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดอื่นๆ(ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม ทั้งตัวเซ็นเซอร์ ถังดับเพลิง หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ เพราะฉะนั้น จึงไม่ต้องดูแลบำรุงรักษา ติดตั้งง่าย ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบามาก(ง่ายในการติดตั้งแม้ในพื้นที่แคบๆ โดยไม่จำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม ด้วยน้ำหนักที่เบามากๆจึงง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจุดในการติดตั้ง) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆในตู้เสียหาย เป็นระบบป้องกันเพลิงไหม้ ก่อนที่จะลามไปยังบริเวณ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ(สามารถติดตั้งไว้ในพื้นที่อันตรายได้ พื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ และช่วยป้องกันไฟได้ทันที หรือเรียกได้ว่าระบบดับเพลิงอัตโนติ)

ชิ้นติดป้องกันเพลิงไหม้ในตู้ไฟ AEGIS EPOXY
ชิ้นติดป้องกันเพลิงไหม้ในตู้ไฟ AEGIS EPOXY

Aegis EpoxySize : 2*3 cmใช้สำหรับตู้ที่มีความจุ 5 ลิตร หลักการทำงาน เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นและเกิดเพลิงไหม้ในตู้โหลด/ตู้ MDB สินค้าจะทำงานอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิในตู้สูงถึง120 องศา ไมโครแคปซูลที่บรรจุสารดับเพลิงจะแตกตัวและตัดวงจรของออกซิเจน ทำให้เพลิงที่ไหม้อยู่ดับ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นอันตรายต่อคน และสิ่งแวดล้อม ข้อดี ไม่ต้องผูกพันกับอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ เป็นระบบป้องกันไฟอัตโนมัติที่เป็นอิสระ ไม่เสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่ม และไม่ต้องดูแลรักษาระบบเลย(ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม ทั้งตัวเซ็นเซอร์ ถังดับเพลิง หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ เพราะฉะนั้น จึงไม่ต้องดูแลบำรุงรักษาเลยฉ ติดตั้งง่าย ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบามาก(ง่ายในการติดตั้งแม้ในพื้นที่แคบๆ โดยไม่จำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม ด้วยน้ำหนักที่เบามากๆจึงง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจุด) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(มีเพียงแค่ไฟเท่านั้นที่ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็นมิตรด้วย และจากการดับไฟนั้นๆ วัตถุรอบๆก็จะไม่เกิดความเสียหายไปด้วย) เป็นระบบป้องกันไฟ ก่อนที่จะลามไปถึงสินค้าและอุปกรณ์อื่นๆ(สามารถติดตั้งไว้ใกล้ๆกับพื้นที่อันตรายได้ พื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ และเราสามารถป้องกันไฟได้ทันที หรือเรียกได้ว่าระบบต่อต้านไฟ)